Vilthanteringsanläggning / Gårdsslakteri

Vårt slakteri öppnades / godkändes av SLV (Livsmedelsverket) i november 2010 och vi har sedan starten haft ett samarbete där vi har fått svar på våra frågor. Samarbetet med SLV har resulterat i att vi förutom att få vilthanteringsanläggningen godkänd lever upp till alla krav som ställs för att få vara livsmedelsproducent, djuruppfödare samt att få driva gårdsbutik.

Riktlinjer för leverans av viltskjutet vilt
Vi ber er alltid använda hanskar av plast/gummi eftersom ni hanterar köttprodukter är hygienen väldig viktig.

Bli leverantör av vilt
Kontakt måste tas några dagar innan planerad jaktdag/leverans på mobil 0708-183702
eller joacim-stina@teila.com

Vi tar emot vilt från de flesta Svenska viltarter så som älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin, hare, kanin, fasan och änder.

Djuret ska levereras märkt med namn och telefonnummer. Det ska vara passad/urtagna. Sörj för en god hygien när du passar djuret. Djuret ska levereras ICKE ursotade och med päls. Djuret levereras samma dag som de fällts eller senast på morgonen dagen efter. Smutsigt kött får ej rengöras genom att spola vatten, torka rent med papper istället.

För att veterinärbesiktning och trikinprov ska kunna genomföras måste dom röda organen bifogas på älg, kronhjort, vildsvin och rådjur.
Röda organ: Hjärta, lungor, mjälte, njure och strupe. Märk upp organ tydligt för respektive djur.

Är ni godkänd som viltundersökare måste ett intyg följa med djuret.

Avräkningspris 2011
Älg 40 kr/kg
Kronhjort 40 kr/kg
Dovhjort 40 kr/kg
Rådjur 40 kr/kg
Vildsvin upp till 40 kg slaktad 30 kr/kg
Vildsvin över 40 kg slaktad 25 kr/ kg
Hare 25 kr/st
Kanin 20 kr/st
Trafik vilt 25 kr/kg

Priserna gäller för slaktad/putsad vikt. Vi står förslakt och besiktnings kostnader

Kontakta oss

Nya Riksdagsmannagården

Tel: 0454 - 600 21
0768 - 460 021
0708 - 183 702

joacim-stina@telia.com

Gamla Riksdagsmannagården

Tel/Fax: 0454 - 603 26
0703-48 86 86


jensgranhof@telia.com

Törnerydsvägen 302
374 96 Trensum
» Klicka här för karta

Öppetttider Gårdsbutik >>

Facebook